Høring av kommunedelplan for deler av sjøareal i Leirfjord kommune, Kystplan Helgeland

 

Forlenget høring Kystplan Helgeland. Høringsfrist 12.05.19. 

Oppdaterte kart er lagt ut på Nordlandsatlas http://www.nordlandsatlas.no/

Revidert planbeskrivelse og planbestemmelser ligger på hjemmesiden til Sør-Helgeland Regionråd http://www.sh-region.no/prosjekter/kystplan-helgeland/ .

 

 

 

Plan- og næringsutvalget har i møte 22.01.2019, sak 3/19 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14 legges Kommunedelplan Kystplan for Helgeland ut til høring og offentlig ettersyn etter andre gangs behandling med endringer som kommer frem av saksframlegget».

Planen består av følgende dokumenter:

 

Eventuelle høringsuttalelser sendes til:

Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller per e-post: postmottak@leirfjord.kommune.no. fra og med 21.02.2019 til 22.04.2019.

Innspill merkes med sak 17/98.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS